Nuxurka Koorsada
U CUSBOONAYSII HORUMARKA UBADKAAGA
U deji yoolal cusub oo ku salaysan da'da iyo korriinka ilmahaaga.
0/2
Live Demo K Ready Ohio (Old Version)
Ku saabsan Casharka

FACCES Nidaamka Socodka Waxbarashada | K-5 Waa diyaar

Samee wakhti aad ku raaxaysato!

Carruurtu waxay wax badan ka bartaan ciyaarta. Waalidiinta waxaa lagu dhiirigelinayaa inay dhamaystiraan hawlaha madadaalada leh ilmahooda iyo inay la wadaagaan guushooda guriga.

WAJIYADA K U Diyaarsan Ohio waxay soo saartaa liis caado ah oo waxqabadyada waalidiinta si ay isugu dayaan iyadoo lagu salaynayo Heerarka Waxbarashada Hore ee Ohio.

Isku day Yoolalka iyo Hawlaha la soo jeediyay 

Waa inaad halkan iska diiwaan gelisaa ama aad gasho si aad u gasho demo-gan si buuxda.

0% Dhammaystiran