Nuxurka Koorsada
U CUSBOONAYSII HORUMARKA UBADKAAGA
U deji yoolal cusub oo ku salaysan da'da iyo korriinka ilmahaaga.
0/2
Live Demo K Ready Ohio (Old Version)
Ku saabsan Casharka

Dulmar

Bandhigan tooska ah wuxuu bixin doonaa dulmar degdeg ah oo ku saabsan astaamaha asaasiga ah iyo faa'iidooyinka FACCES K Ready Ohio.

FACCES K Ready Ohio waxay bixisaa qalab online ah oo bilaash ah si ay uga caawiso qoysaska inay u diyaariyaan caruurtooda xanaanada. Waalidiinta iyo daryeelayaasha waxay caadi ahaan ku dhamaystiri karaan hawl kasta 5 daqiiqo ama ka yar. Barnaamijka ayaa faahfaahinaya:

Waa inaad halkan iska diiwaan gelisaa ama aad gasho si aad u aragto bandhiggan oo buuxa.

0% Dhammaystiran