Nuxurka Koorsada
U CUSBOONAYSII HORUMARKA UBADKAAGA
U deji yoolal cusub oo ku salaysan da'da iyo korriinka ilmahaaga.
0/2
Live Demo K Ready Ohio (Old Version)
Ku saabsan Casharka

Qoysasku wali way isticmaali karaan FACCES K Ready Ohio IYADOO ay dooran in ay ilmahooda ku qoraan barnaamij muuqda.  

DOORASHADA BARNAAMIJ

Waalidiinta waxaa lagu dhiirigelinayaa inay sahamiyaan diiwaangelinta mid ka mid ah barnaamijyada la soo bandhigay ee aaggooda.  

Si aad u bilowdo, dooro barnaamij hoose. La xidhiidh barnaamijka oo xaqiiji rabitaankooda ah inay aqbalaan qoyskaaga.

 
Waa inaad iska diiwaan gelisaa halkan ama soo gal si aad u aragto demon buuxa.

0% Dhammaystiran