Nuxurka Koorsada
U CUSBOONAYSII HORUMARKA UBADKAAGA
U deji yoolal cusub oo ku salaysan da'da iyo korriinka ilmahaaga.
0/2
Live Demo K Ready Ohio
Ku saabsan Casharka

Qoysasku wali way isticmaali karaan FACCES K Ready Ohio IYADOO ay dooran in ay ilmahooda ku qoraan barnaamij muuqda.  

DOORASHADA BARNAAMIJ

Waalidiinta waxaa lagu dhiirigelinayaa inay sahamiyaan diiwaangelinta mid ka mid ah barnaamijyada la soo bandhigay ee aaggooda.  

Si aad u bilowdo, dooro barnaamij hoose. La xidhiidh barnaamijka oo xaqiiji rabitaankooda ah inay aqbalaan qoyskaaga.

 
Waa inaad iska diiwaan gelisaa halkan ama soo gal si aad u aragto demon buuxa.

0% Dhammaystiran
Waydii ChatGPT
Deji furaha API ChatGPT
Ka hel furaha API-ga sirta ah ee dejimaha isticmaalaha ChatGPT oo ku dheji halkan si aad ChatGPT ugu xidhidhdo mareegahaaga Tutor LMS.