U bood nuxurka U bood bar-dhinac U gudub cagta

K U Diyaar Ohio!