U bood nuxurka U gudub cagta

FACCES Life Ready Ohio supports teenagers transitioning into adulthood as they continue their journey beyond high school. Teenagers that are participating build their communication skills, and emotional intelligence skills by working together as a team. Participation also offers them the opportunity to connect with resources that specifically cater to their needs as young adults.

The FACCES Life Ready Ohio program is only accessible to “FACCES Family Members”, so if you or your teen are interested in joining and participating in this program, please sign up to be a FACCES family today at no cost! 

 

 

 

 
Starting Point 21st Century Marion Franklin HS Afterschool Program

This valuable resource for Marion Franklin High School students offers a wide range of educational support and opportunities for students to thrive academically and personally. Through the 21st Century program, in collaboration with Starting Point and FACCES, students are provided with a comprehensive approach to education, focusing on academic achievement, career readiness, and personal development. The program offers mentorship programs, internships, workshops, and other initiatives to equip students with the necessary skills and knowledge to succeed. By leveraging the expertise and support from the community, this program serves as a catalyst for Marion Franklin High School students, empowering them to reach their full potential and excel in their future endeavors. For more information, email Ms. Gervonna GFlanagan@SPLC.org or call 614-491-1914. Space is limited.

*Attention* Click Here To Register!

Click here for  Printable Flyer 

 
Taxanaha Wadahadalka Hoggaanka Dhallinyarada (TALC).
 
Taxanaha TA LC wuxuu siiyaa dhalinyarada madal ay kaga hadlaan xiisahooda, rabitaankooda, caqabadaha iyo riyadooda. Wadahadaladaas waxaa hogaaminaya dhalinyarada ka qaybqaadanaysa.
 
 
Barnaamijka APPS
Si taxaddar leh u akhri oo raac saddexda tallaabo ee fudud!
 
Barnaamijka APPS waxa uu la shaqeeyaa FACCES si uu uga caawiyo bixinta layliyo xagaaga ee dhalinyarada iyo kurayda si ay u helaan gacmahooda khibrad shaqo. Ka qaybgalayaashu waxay khibrad u helayaan ka shaqaynta guriga lagu koriyo ee beerta magaalada ee FACCES, ka caawinta bixinta wax soo saarka bulshada, iyo ka qaybgalka dhacdooyinka kale ee bulshada ku salaysan.
 

Si aad da'da ugu qalanto ka qaybqaataha, waa inaad da'da u dhexaysaa 14 - 23 jir. Waa inaad sidoo kale tahay degane Columbus Ohio. Haddii aad bixiso canshuurta Columbus Ohio waxaad xaq u leedahay. Codsiyada hadda way furan yihiin, marka hore kaalay ayaa la keenayaa.

TALLAABADA 1. Guji halkan>> CODSIGA APPS si aad hadda u codsato

STEP 2.  Click here >> Join the FACCES Family Gathering in the Life Ready Ohio Breakout room every first Arbacada at 5:00pm. ZOOM Meeting Login: 889 6928 4345

WAJIYADA Meesha Bilawga ayaa kuu abuuray fursad, laakiin waa masuuliyadaada inaad hesho shaqada.

  • Labis xirfadeed 
  • Ka qaybgal waraysiyada 
  • Isgaarsiin waqtiyeysan 
  • Dib u bilaabaya
  • Aqoonsiga sawirka iyo Shahaadada Dhalashada/Kaarka Amniga Bulshada
  • Ability to pass a drug test
  • Returning workers from last summer only have to interview, they do not have to put in another application.

TALLAABADA 3. >> Waalidka/Masuulka Iska diwaan geliya Xubinnimada Qoyska ee WJI